Regionala företagsstöd

Region Blekinge avsätter varje år en del av sina regional tillväxtmedel till företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Just nu ser vi över företagsstöden och det är inte möjligt att söka medel.

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering och internationalisering samt mikrostöd till små naturturismföretag är sökbart via Tillväxtverkets minansökan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mikrostöd till små företag inom naturturism

Stödet riktar sig till små företag inom naturturism som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet. Det ska finnas internationellt efterfrågade upplevelser inom naturturism framme till världskongressen ATWS 2019.

Mer information

Utlysningen har två inriktningar:

  • att ge stöd till affärsutveckling som leder till förbättrade digitala verktyg och förbättrad digital marknadskommunikation för att effektivt kunna nå internationella marknader och målgrupper
  • att stärka naturturismföretags internationella konkurrenskraft genom att göra det möjligt för mikroföretag att delta i kompetensutvecklande insatser inför den internationella världskongressen Adventure Travel World Summit (ATWS) som äger rum i Sverige, september 2019.

Vem kan söka?

Stödet riktar sig till små företag inom naturturism som:

  • vill utveckla sin verksamhet mot den internationella marknaden
  • har en årlig omsättning på minst 250 000 kr och högst 4,5 miljoner kronor enligt senaste årsbokslut
  • har sin ekonomi i ordning

För vad kan du söka?

  • Köp av tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering eller digitalisering, inklusive mässkostnader inför Adventure Travel World Summit 2019

Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

När kan du söka?

Ansökan är öppen till och med 15 mars 2019. Inkomna ansökningar behandlas löpande.

Vad är viktigt att veta?

Senaste dag för slutredovisning av kostnader är 31 oktober 2019.

Mer information om Mikrostöd Naturturism hittar du härPDF

Hur mycket kan du få i stöd?

Du kan söka ett mikrostöd på 15 000-50 000 kr vilket får motsvara hälften av vad ditt projekt kostar totalt. Resten betalar ditt företag.

Diskutera gärna projektidén med Region Blekinge innan ansökan skickas in.

Hur ansöker du?

Du ansöker direkt via tillväxtverkets ansökningsportal minansokan.selänk till annan webbplats

Välj Stöd till investeringar och företagsutveckling där hittar du stödtyp Mikrostöd naturturism.

Guide för ansökanPDF

Programmet finansieras av Tillväxtverket.