Bilden visar ekollon i närbild

Regionala tillväxtmedel

Region Blekinge har som uppdrag att fördela statliga tillväxtmedel till satsningar och projekt. Syftet med medlen är att skapa tillväxt i regionen samt att bidra till att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin, Attraktiva Blekinge.

Projektägare kan ansöka om medel för projekt med regional karaktär, som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin.

De statliga medlen styrs av en särskild förordning (2003:596) Länk till annan webbplats., som bland annat anger att projekten ska vara tidsbegränsade och att projektmedlen får uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna. Därutöver ska projekten vara väl avgränsade från ordinarie verksamhet. Observera att projektmedlen betalas i efterskott mot upparbetade kostnader.

Ta hjälp av Region Blekinge

Det finns ofta många frågetecken kring projektfinansiering och projektansökningar. Ta gärna kontakt med Region Blekinge innan du skriver din ansökan för att få råd och stöd om hur du går vidare, se kontaktuppgifter längst ned på sidan. Vi ser gärna att du först fyller i en projektskiss Word, 208.8 kB, öppnas i nytt fönster. för att vi ska få en första bild av projektets innehåll. Observera att skissen är ett samtalsunderlag och inte att betrakta som en projektansökan.

Vad kan stödjas?

  • Projekt som har en koppling till Regional utvecklingsstrategi - Attraktiva Blekinge.
  • Projekt som överensstämmer med krav och villkor i eventuell utlysning.
  • Projekt som växlar upp de regionala tillväxtmedlen med extern finansiering, exempelvis från EU-program, prioriteras.

Vilka kan söka?

Kommuner, myndigheter, universitet och högskolor, ideella- och ekonomiska föreningar samt samverkansbolag. Enskilda företag och privatpersoner kan däremot inte söka regionala tillväxtmedel.

Ansökan och beslut

Ansökan om regionala tillväxtmedel görs på minansokan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Dokument att bifoga i ansökan finns under "Dokument och blanketter", längst ned på sidan.

Har du frågor om ansökan vänd dig till projektkontoret@regionblekinge.se

OBS: Projektnamnet ska skrivas i ämnesraden.

Ansökningsdatum

Aktuella utlysningar hittar du under aktuella utlysningar.

Redovisning och ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning görs på minansokan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilagor att bifoga i ansökan om utbetalning:

  • Huvudbok och resultaträkning för projektet.
  • Lönespecifikation samt tidrapport med tillhörande beräkning av timlönekostnad om nedlagd tid avseende egen personal endast avser enstaka timmar.
  • Tidrapporter (eget arbete) och deltagarförteckningar (ideellt arbete) i förekommande fall.
  • Kopior på fakturor.
  • Upphandlingsunderlag avseende externa tjänster i förekommande fall.
  • Läges- eller slutrapport.

Dokument och blanketter

Här hittar du de blanketter och anvisningar du behöver för att söka och rapportera ditt projekt.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna villkor för stöd till projekt.pdf Pdf, 171.6 kB. 171.6 kB 2018-12-17 08.25
Beräkning timlönekostnad.xlsx Excel, 123.4 kB. 123.4 kB 2020-03-09 14.28
Deltagarförteckning.xlsx Excel, 150.9 kB. 150.9 kB 2018-12-17 08.32
Intyg om projektarbete.docx Word, 194.4 kB. 194.4 kB 2018-12-17 08.32
Lägesrapport.docx Word, 202.1 kB. 202.1 kB 2018-12-17 08.32
Mall tidig projektidé 2019.docx Word, 208.8 kB. 208.8 kB 2018-12-17 08.38
Medfinansieringsintyg.xls.xlsx Excel, 60.5 kB. 60.5 kB 2018-12-17 08.32
Projektlogik.pptx Powerpoint, 89.2 kB. 89.2 kB 2020-03-09 14.27
Regionala tillväxtmedel T2 2020 rapport över beviljade och avslutade projekt och företagsstöd.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2020-10-12 11.39
Slutrapport 20180927.docx Word, 165.4 kB. 165.4 kB 2018-12-17 08.32
Tidrapport_.xlsx Excel, 116.8 kB. 116.8 kB 2019-04-30 14.28
Hjälpte informationen på sidan dig?