Bilden visar ekollon i närbild

Regionala tillväxtmedel

Region Blekinge har som uppdrag att fördela statliga tillväxtmedel till satsningar och projekt. Syftet med medlen är att skapa tillväxt i regionen samt att bidra till att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin, Attraktiva Blekinge.

Projektägare kan ansöka om medel för projekt med regional karaktär, som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin.

De statliga medlen styrs av en särskild förordning (2003:596)länk till annan webbplats, som bland annat anger att projekten ska vara tidsbegränsade och att projektmedlen får uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna. Därutöver ska projekten vara väl avgränsade från ordinarie verksamhet. Observera att projektmedlen betalas i efterskott mot upparbetade kostnader.

Ta hjälp av Region Blekinge

Det finns ofta många frågetecken kring projektfinansiering och projektansökningar. Ta gärna kontakt med Region Blekinge innan du skriver din ansökan för att få råd och stöd om hur du går vidare, se kontaktuppgifter längst ned på sidan. Vi ser gärna att du först fyller i en projektskissWord för att vi ska få en första bild av projektets innehåll. Observera att skissen är ett samtalsunderlag och inte att betrakta som en projektansökan.

Vad kan stödjas?

  • Projekt som har en koppling till Regional utvecklingsstrategi - Attraktiva Blekinge.
  • Projekt som överensstämmer med krav och villkor i eventuell utlysning.
  • Projekt som växlar upp de regionala tillväxtmedlen med extern finansiering, exempelvis från EU-program, prioriteras.

Vilka kan söka?

Kommuner, myndigheter, universitet och högskolor, ideella- och ekonomiska föreningar samt samverkansbolag. Enskilda företag och privatpersoner kan däremot inte söka regionala tillväxtmedel.

Ansökan och beslut

Ansökan om regionala tillväxtmedel görs på minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Dokument att bifoga i ansökan finns under "Dokument och blanketter", längst ned på sidan.

Har du frågor om ansökan vänd dig till projektkontoret@regionblekinge.se

OBS: Projektnamnet ska skrivas i ämnesraden.

Ansökningsdatum

Aktuella utlysningar hittar du under aktuella utlysningar.

Redovisning och ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning görs på minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bilagor att bifoga i ansökan om utbetalning:

  • Huvudbok och resultaträkning för projektet.
  • Lönespecifikation samt tidrapport med tillhörande beräkning av timlönekostnad om nedlagd tid avseende egen personal endast avser enstaka timmar.
  • Tidrapporter (eget arbete) och deltagarförteckningar (ideellt arbete) i förekommande fall.
  • Kopior på fakturor.
  • Upphandlingsunderlag avseende externa tjänster i förekommande fall.
  • Läges- eller slutrapport.

Dokument och blanketter

Här hittar du de blanketter och anvisningar du behöver för att söka och rapportera ditt projekt.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna villkor för stöd till projekt.pdf 171.6 kB 2018-12-17 08.25
Beräkning timlönekostnad.xlsx 123.4 kB 2020-03-09 14.28
Deltagarförteckning.xlsx 150.9 kB 2018-12-17 08.32
Intyg om projektarbete.docx 194.4 kB 2018-12-17 08.32
Lägesrapport.docx 202.1 kB 2018-12-17 08.32
Mall tidig projektidé 2019.docx 208.8 kB 2018-12-17 08.38
Medfinansieringsintyg.xls.xlsx 60.5 kB 2018-12-17 08.32
Projektlogik.pptx 89.2 kB 2020-03-09 14.27
Regionala tillväxtmedel T2 2020 rapport över beviljade och avslutade projekt och företagsstöd.pdf 2.8 MB 2020-10-12 11.39
Slutrapport 20180927.docx 165.4 kB 2018-12-17 08.32
Tidrapport_.xlsx 116.8 kB 2019-04-30 14.28
Hjälpte informationen på sidan dig?