Utlysningar

Här hittar du aktuella ansökningstider för regionala tillväxtmedel och utlysningar inom regional- och socialfondsprogrammen, Interregprogrammen med mera.

Regionala tillväxtmedel

Region Blekinge har för närvarande ett begränsat beslutsutrymme och endast några få aktuella utlysningar. Ansök via minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Regionala projekt, förstudier, period 2020-01-07 – tillsvidare.
  • Regionala projekt, projekt i linje med den regionala utvecklingsstrategin, period 2020-01-07 – tillsvidare.
  • Medfinansieringsprojekt t.ex. ERUF, Vinnova, Interreg, från 2020-01-07
  • Kulturella kreativa näringar - KKN 2018-2020, se särskild utlysning, period 2019-01-10 – 2021-04-30.

Rådgivning

Innan du skickar in ansökan vill vi att du kontaktar projektkontoret för rådgivning och stöd. Ansökningsmaterialet hittar du på sidan för regionala tillväxtmedel.

Tillväxtverkets nationella medel

Information om utlysningar finns på Tillväxtverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vinnova

Information om utlysningar finns på Vinnovas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Institutet

Information om utlysningar finns på Svenska Insitutets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska Regionalfonden Skåne-Blekinge

Information om utlysningar finns på Tillväxtverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska Socialfonden Skåne-Blekinge

Information om utlysningar finns på ESF-rådets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landsbygdsprogrammet

Information om utlysningar finns på Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Östersjöprogrammet

Information om utlysningar finns på Östersjöprogrammets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södra Östersjöprogrammet

Information om utlysningar finns på Södra Östersjöprogrammets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interreg Europa

Information om utlysningar finns på Interregs hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Information om utlysningar finns på Migrationsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?