En vacker röd träbyggnad löper längs hela bilder

Utlysningar

Här hittar du aktuella ansökningstider för regionala tillväxtmedel och utlysningar inom regional- och socialfondsprogrammen, Interregprogrammen med mera.

Regionala tillväxtmedel

Region Blekinge har för närvarande ett begränsat beslutsutrymme och endast några få aktuella utlysningar. Ansök via minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

• Regionala projekt, förstudier, period 2019-01-10 – 2019-12-31
• Medfinansieringsprojekt t.ex. ERUF, Vinnova, Interreg, period 2019-01-10 – 2019-12-31
• Kulturella kreativa näringar - KKN 2018-2020, se särskild utlysning, period 2019-01-10 – 2021-04-30

Rådgivning

Innan du skickar in ansökan vill vi att du kontaktar projektkontoret för rådgivning och stöd. Ansökningsmaterialet hittar du på sidan för regionala tillväxtmedel.

Tillväxtverkets nationella medel

Information om utlysningar finns på Tillväxtverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vinnova

Information om utlysningar finns på Vinnovas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Institutet

Information om utlysningar finns på Svenska Insitutets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska Regionalfonden Skåne-Blekinge

Under 2018 är det möjligt att löpande söka medel till förstudier inom programmets samtliga insatsområden.

Det gäller inom insatsområdena hållbar stadsutveckling, bredband och koldioxidsnål ekonomi. En förutsättning är att förstudierna liksom övriga projektstöd ligger i linje med innehåll, aktuella och planerade ramar för utlysningen samt att de med stor sannolikhet förväntas leda till ett genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge.

Information om utlysningar finns på Tillväxtverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskild utlysning med sista ansökningsdatum 28 februari 2019

  • Koldioxidsnål ekonomi
  • Bredband (med förstärkt fokus på digitalisering)
  • Innovation (sista chansen för ett större innovationsprojekt pga begränsade medel som återstår)

Läs mer om utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska Socialfonden Skåne-Blekinge

Information om utlysningar finns på ESF-rådets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskild utlysning med sista ansökningsdatum 28 februari 2019

  • Programområde 2, med fokus på att minska ungdomsarbetslösheten 

Läs mer om utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landsbygdsprogrammet

Information om utlysningar finns på Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Östersjöprogrammet

Information om utlysningar finns på Östersjöprogrammets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södra Östersjöprogrammet

Information om utlysningar finns på Södra Östersjöprogrammets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt på Region Blekinges hemsida

Nästa ansökningsdatum: utlysning 6 öppnar 2018-10-01 och stänger 2018-12-18

Interreg Europa

Information om utlysningar finns på Interregs hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Information om utlysningar finns på Migrationsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.