Störst ökning i Blekinge inom kulturella och kreativa näringar

Den nya rapporten Kreametern Analys visar att kulturella och kreativa näringar ökar i hela Sverige, och allra mest i Blekinge där antalet verksamheter inom branschen ökade med 18 procent.

Rapporten visar att kulturella och kreativa näringar står för 3,1 procent av Sveriges BNP. Förädlingsvärdet har ökat med 11 procent. Det pågår en strukturomvandling inom branschen där antalet soloföretag ökar kraftigt. Det är alltså fler som startar eget istället för att ta en anställning. En trend som finns inom hela näringslivet, men som är extra tydlig inom kulturella och kreativa näringar.

Kulturella och kreativa näringar ökar i hela Sverige. Störst är tillväxten i mindre län med Blekinge i toppen, följt av Gotland, Halland och Västerbotten.

- Det är såklart oerhört glädjande att Blekinges siffror pekar uppåt. Kulturella och kreativa näringar är viktiga bärare av platsens attraktivitet och har betydelse för utvecklingen av Blekinges näringsliv i sin helhet, säger Hanna Nilsson, projektledare, regional utveckling. Därför är det viktigt att synliggöra hur kulturella och kreativa näringar är beroende av både kulturpolitik och näringspolitik för att branschen ska fortsätta att utvecklas i en positiv riktning.

I Blekinge har en utvecklingsplan för kulturella och kreativa näringar tagits fram. Utvecklingsplanen ska bidra till att förutsättningarna för entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar att verka och växa i Blekinge förbättras.

De kulturella och kreativa näringarna har en högre arbetsintensitet än andra delar av näringslivet. Detta i kombination med att de sysselsatta i sektorn har högre utbildningsnivå än genomsnittet med specifika och kulturellt baserade kompetenser, kan antyda att dessa jobb kan vara svåra att ta bort eller ersätta med andra former av produktion.

Ta del av statistik för Blekinge via KreameternLänk till kreametern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?