Nytt projekt ska bidra till att Blekingebor ska börja resa mer hållbart

Kombinerad mobilitet i Blekinge är ett nytt samarbetsprojekt där Region Blekinge, tillsammans med Energikontor Sydost, BTH, Netport Science Park, Länsstyrelsen Blekinge och Blekinges kommuner ska få fler Blekingebor att resa mer hållbart.

Det ska ske genom ökade valmöjligheter att kombinera färdmedel och görs genom projektets två delar; kombinerad mobilitet och cykeltävlingar.

Kombinerad Mobilitet 

Kombinerad mobilitet handlar om att få ökad kunskap om invånarnas resbehov och attityder till resande, genom kartläggningar och dialoger med länets invånare. En digital tjänst ska tas fram. Tjänsten ska samla olika färdmedel och underlätta för resenären att kombinera olika färdmedel. Resenärer ska då kunna resa hållbart från dörr till dörr, ett så kallat "hela-resan-perspektiv".

Cykelkampen Blekinge

Cykelkampen handlar om att få ökad kunskap om Blekingebornas cykelvanor. Genom en ny teknisk plattform ska man inom projektet arrangera tävlingar och på så sätt uppmuntra fler att välja cykeln som färdmedel. Samtidigt så kommer cykeldatan loggas anonymt på en digital plattform för att sedan kunna användas som underlag till kommande infrastrukturplanering och fysisk planering tillsammans med kommunerna.​​

Projektet sträcker sig över tre år och finansieras huvudsakligen av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Det övergripande målet är att minska koldioxidutsläppen från persontransporter i Blekinge. Energikontor Sydost är projektägare. 

Hjälpte informationen på sidan dig?