Föreläsning med författare Emma Leijsne

Nätverket Jämställt Blekinge bjuder in till en spännande föreläsning om hur faktorer som könsroller, social bakgrund och härkomst påverkar de kommande generationernas livsmöjligheter.

Tid: 28 januari kl 13:00-14:00
Plats: Netport i Karlshamn

Många av vår tids brännande politiska frågor - gängkriminalitet, otrygghet, psykisk ohälsa, utanförskap, extremism å växande antidemokratiska krafter – har en stark koppling till att misslyckas i skolan. Samtidigt pågår en tyst utbildningsrevolution som gör just nu kvinnor till vår tids vinnare.

Men vad händer när pojkar blir förlorare redan i skolbänken? Män med låg utbildning blir i hög grad bortvalda i arbetslivet, och som partners: lågutbildade män är i mycket lägre utsträckning pappor än högutbildade män, medan samma tendens inte syns bland kvinnor på samma sätt.

I sitt arbete som författare, journalist och utbildare har Emma Leijnse skildrat hur denna i hög grad undanskymd utveckling förändrar såväl det svenska samhället som världen i stort: hur faktorer som könsroller, social bakgrund och härkomst påverkar de kommande generationernas livsmöjligheter och hur vi bör förhålla oss till detta.

Anmälan till johanna.parikka.altenstedt@lansstyrelen.se senast den 24 januari.

Välkomna!

Hjälpte informationen på sidan dig?