Dialogmöten om Blekinges nya regionala utvecklingsstrategi ställs in

Den 15 och 16 april skulle två dialogmöten inom ramen för framtagningen av Blekinges regionala utvecklingsstrategi ha hållits. Dessa möten ställs nu in på grund av det nya coronaviruset, covid-19.

Region Blekinge har beslutat att ställa in dialogmötena som ett led i att minska smittspridningen av covid-19.

Arbetet med Blekinges nya regionala utvecklingsstrategi påbörjades 2019 och fortsätter under 2020. Syftet med dialogmötena var att få in tankar och idéer till hur vi tillsammans skapar framtidens Blekinge. Det kommer fortfarande finnas möjlighet att påverka och bidra till innehållet i den nya regionala utvecklingsstrategin. Vi återkommer med i vilken form det kommer ske och när.

Följ arbetet på regionblekinge.se

Vi återkommer med mer information.

Hjälpte informationen på sidan dig?