Blekinge kraftsamlar för näringslivet

Näringslivet drabbas hård av den pågående coronapandemin. Vi ser bland annat permitteringar, varsel och produktionsstopp. Nu kraftsamlar Blekinge för att ta oss igenom krisen och möta den nya verklighet som väntar när krisen är över.

Region Blekinge har bjudit in till en samordningsgrupp som träffas regelbundet, digitalt givetvis, för att tillsammans hitta den bästa vägen framåt. Bland deltagarna finns Blekinges kommuner, länsstyrelsen, Blekinge tekniska högskola, Almi företagspartner, Arbetsförmedlingen, science parks och kluster, Handelskammaren, Svenskt näringsliv, företagarna och andra företrädare för Blekinges näringsliv och anställda.

-Det är jätteviktigt att träffas i sådana här sammanhang och många av deltagarna uttryckte ett stort behov och en önskan om att fortsätta vidare dialoger, säger Anna-Lena Cederström, regional utvecklingsdirektör.

Syftet med samordningsgruppen är att dela lägesbilder och identifiera vilka typer av insatser som behövs, samt se till att få ut största möjliga effekt av de insatser på pågår. Att utbilda och kompetensförsörja Blekinge ur krisen är en väg.

Hjälpte informationen på sidan dig?