Strategisk inriktning

Målet är Attraktiva Blekinge där fler vill bo, arbeta och komma på besök. Hög livskvalitet och ett stimulerande arbetsliv är kärnan som görs möjlig av förbättrad tillgänglighet. För att fler ska vilja komma hit måste Blekinge vara allmänt känt i omvärlden genom gemensamt arbete med bilden av Attraktiva Blekinge.

För att nå målbilden om det Attraktiva Blekinge delas det regionala utvecklingsarbetet upp i fyra prioriterade insatsområden, som alla utgår från de utmaningar och möjligheter Blekinge som region har. Alla insatsområden bidrar helt eller delvis till målen i Agenda 2030. Agenda 2030-symbolerna under insatsområdena visa vilka mål som området är en del av.

Insatsområdena i Attraktiva Blekinge är:

  • Bilden av Attraktiva Blekinge
  • Livskvalitet
  • Arbetsliv
  • Tillgänglighet
Hjälpte informationen på sidan dig?