Blekinge - a region on a mission

Smart specialisering handlar om att koncentrera insatser till ett fåtal områden, så kallade specialiseringar. Missions är metoden för att arbeta med de samhällsutmaningar vi står inför på lokal och regional såväl som global nivå. Tillsammans är de viktiga verktyg för att arbeta strategisk med Blekinges framtida konkurrenskraft.

I en mindre region som Blekinge är vår största tillgång samarbete och vår förmåga att snabbt mobilisera för ett gemensamt mål eller uppdrag. Vår utgångspunkt är att en perifert belägen region som Blekinge kan ha en global räckvidd.

Jag kommer att berätta om Blekinges tre specialiseringsområden och målet att utveckla Blekinge till en ledande europeisk missionsregion som kan visa vägen för andra regioner.

Hjälpte informationen på sidan dig?