Blekinges attraktionskraft

Vad är det som gör en region attraktiv för investeringar, besökare och inflyttare? Hur arbetar vi tillsammans i Blekinge för ett starkare innovationsklimat som skapar tillväxt och expansion? Och vad gör vi för att få fler att vilja leva här eller besöka oss? De olika delarna påverkar varandra och är beroende av varandra.

Allt börjar med ett besök. Visit Blekinge ska marknadsföra Blekinge för att få fler besökare, fler talanger till näringslivet och bidra till fler etableringar och investeringar. Jag kommer tillsammans med Johan Dalén från Svenskt Näringsliv att samtala kring våra utmaningar och styrkor med gäster från olika aktörer som utvecklar Blekinge - Ola Söderdahl, VD Visit Blekinge.


Hjälpte informationen på sidan dig?