Blekingedagen 2020

Hur ska Blekinge ta till vara det nya normala?

Den 6 november gick startskottet för digitala Blekingedagen 2020 X 3 då vi samlades kring Blekinges nylägesbild, inspirerades till att se möjligheterna i utmaningarna och hur vi tillsammans kan skapa innovativa vägar framåt. 

Bild föreställande datorskärm

Dag 2 och 3 var tillfällen då deltagare fick tillfälle att bidra till den nya regionala utvecklingsstrategin för Blekinge  (RUS) - vår gemensamma färdplan framåt! 

I dialog med tjänstepersoner, politiker och olika aktörer i Blekinge fokuserade man på strategins två strategiska inriktningar som har sin utgångspunkt i det önskade läge som gemensamt lades grunden till på Blekingedagen 2019.

Vad hände under Blekingedagen 1 den 6 november?

- fokus Blekinges nyläge

Klicka på länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se sändningen igen och ta del av Kanritas grafiska anteckningar!

Illustration av Blekingedagen 1


Vad hände under Blekingedagen 2 den 17 november?

- fokus i Blekinge utvecklas vi i attraktiva livsmiljöer

Klicka på länken Länk till annan webbplats. för att se sändningen igen och ta del av Kanritas grafiska anteckningar!


Illustration av sammanfattning av Dag 2

 

Vad hände under Blekingedagen 3 den 1 december?

-  fokus i Blekinge växer vi av ett expansivt näringsliv och en inkluderande arbetsmarknad.

Klicka på länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se sändningen igen och ta del av Kanritas grafiska anteckningar!

Illustration av diskussioner under dag 3

Värdar för Blekingedagen 2020 X 3
Lennarth Förberg, ordförande regionstyrelsen
Johan Sandberg, ordförande regionala utvecklingsnämnden
Anna-Lena Cederström, regional utvecklingsdirektör Regional utveckling, kultur och bildning

Om du undrar över något, kontakta Blekingedagen@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?