En ren på en kulle i en grönskande skog.

Attractive Hardwoods

Projektet Attractive Hardwoods syftar till att öka populariteten och antalet besökare till ädellövskogar, som ska bli destinationer för gränsöverskridande ekoturism.

Målet är att förbättra och stärka samarbetet mellan olika nationella och internationella aktörer, som är verksamma inom turismsektorn. I projektet kommer myndigheter, organisationer, entreprenörer, privata företag och turistoperatörer att samarbeta för att utveckla produkter och tjänster. Projektets samlade erfarenheter ska sammanställas i en gemensam strategi, som syftar till att öka den gränsöverskridande turismen i ädellövskogarna runt södra Östersjön.

Skogsstyrelsen är projektägare och aktiviteterna sker i särskilt utvalda pilotområden fördelade i Sverige, Polen och Litauen. Projektet finansieras av Södra Östersjöprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och av partners från de deltagande länderna.

Projektet startade den 1 juli 2016 och pågår under tre år. Mer information om projektet hittar du på Skogsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hjälpte informationen på sidan dig?