En glad mamma kramar om sin dotter som kramar en stor nallebjörn.

Vad är viktigast för Blekinges fortsatta utveckling?

Från den 6 april till den 30 juni var det möjligt att tycka till om remissutgåvan av ny regional utvecklingsstrategi, Växtplats Blekinge. Nu behandlas remisssvaren. Förslaget förväntas träda i kraft våren 2022 och då ersätta den befintliga strategin – Attraktiva Blekinge.

Blekinges kommuner, ett antal statliga myndigheter och organisationer fick en formell inbjudan att tycka till om remissutgåvan, men alla som ville, såväl organisationer som privatpersoner hade möjlighet att svara via en enkät.

Remissutgåvan, en fullständig och en kortversion och alla handlingar hittar du längst ned på sidan.

Hjälpte informationen på sidan dig?