En man med ett barn på axlarna står och blickar ut över ett fält

Regional utvecklingsstrategi (Rus)

Vi som lever och verkar i Blekinge har ett viktigt uppdrag: Att bidra till långsiktig utveckling, tillväxt och ökad livskvalitet i länet. Även om vi ständigt påverkas av vår omvärld, har vi i hög grad framtiden i våra egna händer.

Region Blekinge har, i uppdrag av regeringen, ansvaret för den regionala utvecklingen i Blekinge. I uppdraget ingår att tillsammans med Blekinges aktörer ta fram en strategi för regionens utveckling och samordna de insatser som krävs för att strategin ska bli verklighet.

Regional utveckling omfattar egentligen allt vi åstadkommer för att länet ska må bra och utvecklas. Det som ger växtkraft till vår region. Det är väsentligt att vi ser, förstår och bejakar helheten. Samtidigt behöver vi prioritera de områden som är viktigast för utveckling och där det behövs särskilda insatser och samarbeten.

Ett tydligt fokus och en klar målbild gör det lättare att avgränsa resurser och lägga energi på det som bäst bidrar till det önskade läget. Den regionala utvecklingsstrategin tar sin utgångspunkt i ett antal prioriterade utmaningar. I vissa fall har vi redan tätpositionen och kan bygga vidare på en god grund. I andra fall behöver vi skapa nya möjligheter.

Aktuellt

 • Blekinge kraftsamlar för näringslivet  Näringslivet drabbas hård av den pågående coronapandemin. Vi ser bland annat permitteringar, varsel och produktionsstopp. Nu kraftsamlar Blekinge för att ta oss igenom krisen och möta den nya verklighet som väntar när krisen är över.
 • Omställningscheckar ska hjälpa små och medelstora företag  Med anledning av coronaviruset (covid-19) har Region Blekinge tagit fram en ny stödform, omställningscheck, för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.
 • Företagsjour ska hjälpa länets företagare i coronavirusets spår  Region Blekinges enhet för regional utveckling ställer om för att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset (covid-19) medför för näringslivet i Blekinge. En första konkret åtgärd är att Region Blekinge öppnar en företagsjour dit företag kan ringa för att få hjälp med att hitta rätt aktör och finansiering.
 • Planerade åtgärder för att underlätta för Blekinges näringsliv  Det är ett allvarligt läge för länets näringsliv till följd av det nya coronaviruset covid-19. Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet.
 • Information till företagare med anledning av coronaviruset och covid-19  Coronaviruset påverkar näringslivet i Blekinge på flera sätt och företagare möter nu olika typer av utmaningar till följd av viruset.
Hjälpte informationen på sidan dig?