Små och medelstora företag erbjuds validering av yrkeskompetens

Region Blekinge erbjuder validering till små och medelstora företag som är i en situation av varsel eller korttidsarbete, med anledning av covid-19. Validering innebär att man går in och gör en bedömning av kompetens som inte är formaliserad genom exempelvis intyg eller liknande.

Syftet med insatsen är att stärka både företag och individer för att stå bättre rustade och gå stärkta ur situationen. Valideringen är kostnadsfri och är en av de pågående insatser för att stötta Blekinges näringsliv under coronapandemin.

Insatsen innebär att företaget ansöker om branschvalidering för en eller flera av sina anställda. Ansökan lämnas till Region Blekinge, som står för kostnaden av själva valideringen. Övriga kostnader, som exempelvis tiden som används till insatsen, står företagen själva för.

För en arbetsgivare kan validering användas för att ta tillvara de anställdas fulla kompetens, samt skapa meningsfulla och relevanta utvecklingsmöjligheter. För medarbetaren är det ett sätt att synliggöra den reella kompetensen, vilket kan underlätta för den fortsatta utvecklingen i arbetslivet.

Genom validering av anställda kan man få en kompetensprofil för företaget, som visar både styrkor och utvecklingsområden i företaget som helhet.

Läs mer på regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?