Uppföljning och rapporter

Här hittar du rapporter kopplade till den regionala utvecklingen i Blekinge.

Rapporter

Alla dokument öppnas i ett nytt fönster eller en ny flik.

Övergripande

Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet 2020PDF
Nulägesanalys Blekinge 2020PDF
Befolkningsutveckling i Blekinge 2017PDF
Befolkningsutveckling i Blekinge 2018PDF
Framtidsinriktad nulägesanalys för hållbar tillväxt i Blekinge 2019PDF
Kommunala rapporter
Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet 2019PDF
Regional statistik från Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socioekonomisk analys för Skåne-BlekingePDF
OECD Policy Highlights Småland Blekinge 2019PDF
OECD Policy Highlights Småland Blekinge Svenska 2019PDF
OECD Monitoring Report Småland Blekinge 2019PDF
OECD Territorial Reviews Småland Blekinge Halland 2012PDF

Utbildning, arbetsmarknad och näringsliv

Analys av näringslivet i Blekinge 2020PDF
Besöksnäringsstatistik
Besöksnäringen i Blekinge – ur ett utvecklingsperspektiv (Länsstyrelsen Blekinge)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Blekingeskolornas verktyg och metoder för medvetna studie- och yrkesvalPDF
Intäktsbasen i Blekinge 2015PDF
Kompetensförsörjning i Blekinge - Byggbranschen 2018PDF
Kompetensförsörjning i Blekinge - Utbildningssektorn 2019PDF
Kompetensförsörjning i Blekinge - Vård- och omsorgssektorn 2020PDF
Kreametern - statistik kulturella och kreativa näringar (Tillväxtverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sysselsättningsutveckling i Blekinge 2018PDF
Så utvecklas sydöstra Sverige - tillväxt och produktivitet (Sydsvenska handelskammaren)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Utbildning och kompetens i Blekinge 2018PDF

Samhällsplanering

Blekinge funktionella geografiPDF
Bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning inkl. checklistor - Tema-PM 1, 2019PDF
Scenarier för Blekinge 2050PDF
Slutrapport Strukturbild Blekinge, 2015PDF
Regional bostadsanalys - Länsstyrelsen Blekingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bredbandskartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Regionsamverkan Sydsverige rapporter och publikationer inom infraktuktur och kollektivtrafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hållbarhet

Energi och klimat - Länsstyrelsen Blekingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Miljömål - Länstyrelsen Blekingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Blekingebornas hälsa
Folkhälsorapport Blekinge 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?