Uppföljning och rapporter

Här hittar du rapporter kopplade till den regionala utvecklingen i Blekinge.

Rapporter

Alla dokument öppnas i ett nytt fönster eller en ny flik.

Övergripande

Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet 2020 Pdf, 811.3 kB.
Nulägesanalys Blekinge 2020 Pdf, 1.4 MB.
Befolkningsutveckling i Blekinge 2017 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Befolkningsutveckling i Blekinge 2018 Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Framtidsinriktad nulägesanalys för hållbar tillväxt i Blekinge 2019 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Kommunala rapporter
Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet 2019 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Regional statistik från Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Socioekonomisk analys för Skåne-Blekinge Pdf, 9.3 MB, öppnas i nytt fönster.
OECD Policy Highlights Småland Blekinge 2019 Pdf, 4.3 MB.
OECD Policy Highlights Småland Blekinge Svenska 2019 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
OECD Monitoring Report Småland Blekinge 2019 Pdf, 4.3 MB.
OECD Territorial Reviews Småland Blekinge Halland 2012 Pdf, 4.6 MB.

Utbildning, arbetsmarknad och näringsliv

Analys av näringslivet i Blekinge 2020 Pdf, 1.7 MB.
Besöksnäringsstatistik
Besöksnäringen i Blekinge – ur ett utvecklingsperspektiv (Länsstyrelsen Blekinge) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Blekingeskolornas verktyg och metoder för medvetna studie- och yrkesval Pdf, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Intäktsbasen i Blekinge 2015 Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Kompetensförsörjning i Blekinge - Byggbranschen 2018 Pdf, 793.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kompetensförsörjning i Blekinge - Utbildningssektorn 2019 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Kompetensförsörjning i Blekinge - Vård- och omsorgssektorn 2020 Pdf, 1.9 MB.
Kreametern - statistik kulturella och kreativa näringar (Tillväxtverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sysselsättningsutveckling i Blekinge 2018 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Så utvecklas sydöstra Sverige - tillväxt och produktivitet (Sydsvenska handelskammaren) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Utbildning och kompetens i Blekinge 2018 Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Samhällsplanering

Blekinge funktionella geografi Pdf, 9.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning inkl. checklistor - Tema-PM 1, 2019 Pdf, 370.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Scenarier för Blekinge 2050 Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Slutrapport Strukturbild Blekinge, 2015 Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Slutgiltiga rapporten av Bostadsmarknadsanalysen för Blekinge län, 2021 Pdf, 7.4 MB.
Regional bostadsanalys - Länsstyrelsen Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bredbandskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Regionsamverkan Sydsverige rapporter och publikationer inom infraktuktur och kollektivtrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbarhet

Energi och klimat - Länsstyrelsen Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Miljömål - Länstyrelsen Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Blekingebornas hälsa
Folkhälsorapport Blekinge 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?