Händer som håller i jord där en växt tittar fram.

Växtplats Blekinge - Blekinges nya regionala utvecklingsstrategi

Mellan 6 april och 30 juni hade alla chansen att tycka till om Blekinges nya regionala utvecklingsstrategi. Förslaget förväntas träda i kraft våren 2022 och då ersätta den befintliga strategin – Attraktiva Blekinge.

Växtplats Blekinge är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Blekinge och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.

Strategin tar sin utgångspunkt i det önskade läge som gemensamt lades grunden till på Blekingedagen 2019, Region Blekinges årliga forum för länets utveckling.

Illustration av Blekinges regionala utvecklingstrategi

För att nå det önskade läge har två strategiska områden prioriterats, som i sin
tur består av fyra utvecklingsområden för länet fram till år 2030. Dessa tar avstamp i regionens utmaningar och möjligheter och är långsiktigt strategiskt viktiga för Blekinges utveckling.

Arbetsprocessen för utvecklingsarbetet

Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 och 2020, med representanter för invånare, kommuner, myndigheter, akademi, näringsliv och civilsamhället.

Läs mer om arbetsprocessen

Med finansiering från tillväxtverket
Hjälpte informationen på sidan dig?