En glad mamma kramar om sin dotter som kramar en stor nallebjörn.

Vad är viktigast för Blekinges fortsatta utveckling?

Fram till den 30 juni går det att tycka till om remissutgåvan av ny regional utvecklingsstrategi, Växtplats Blekinge.

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Blekinge och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. Förslaget som nu är ute på remiss förväntas träda i kraft våren 2022 och då ersätta den befintliga strategin – Attraktiva Blekinge.

Blekinges kommuner, ett antal statliga myndigheter och organisationer har formellt mottagit remissutgåvan, men alla som vill kan svara på remissen. Det gäller såväl organisationer som privatpersoner.

Remissutgåvan, en fullständig och en kortversion och alla handlingar hittar du längst ned på sidan.

Hjälpte informationen på sidan dig?