Ungdomar som promenerar på cykelväg längs med vattnet en solig sommardag

Attraktiva Blekinge 2014-2020

Målet med Blekinges regionala utevcklingsstrategi är Attraktiva Blekinge där fler vill bo, arbeta och komma på besök. Hög livskvalitet och ett stimulerande arbetsliv är kärnan som görs möjlig av förbättrad tillgänglighet.