Blekingedagen 2020

Hur ska Blekinge ta till vara det nya normala?

Den 6 november gick startskottet för Blekingedagen 2020 X 3 då vi samlades kring Blekinges nylägesbild, inspirerades till att se möjligheterna i utmaningarna och hur vi tillsammans kan skapa innovativa vägar framåt. 

Nu laddar vi om inför dag 3!

Nu har du chansen att vara med och bidra till den nya regionala utvecklingsstrategin för Blekinge  (RUS) - vår gemensamma färdplan framåt! 

I dialog med tjänstepersoner, politiker och andra deltagare har du chansen att ge din återkoppling till det pågående arbetet med Blekinges nya RUS! Vi kommer att fokusera på strategins två strategiska inriktningar som har sin utgångspunkt i det önskade läge som gemensamt lades grunden till på Blekingedagen 2019.

1 december kl 13-16 fokuserar vi på "i Blekinge växer vi av ett expansivt näringsliv och en inkluderande arbetsmarknad"

Vi ses på Youtube!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De dialoger, diskussioner och inspel om och kring RUS som genomförs under dagen sker via denna zoomlänk https://zoom.us/j/94313454748länk till annan webbplats.

Du behöver inte ha Zoom installerat på din dator utan kan delta via din webbrowser.

Har du inte möjlighet att vara med under de två tillfällena, eller vill du fortsätta att ge din input? Du kan fortsätta att bidra fram till den 4 december via denna länk länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Som ett led i dialogarbetet ber vi även medborgare i Blekinge att svara på ett antal frågor som blir ett värdefullt underlag till vår gemensamma färdväg framåt. Medborgarenkätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Vad hände under Blekingedagen 1 den 6 november?

- fokus Blekinges nyläge

Klicka på länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se sändningen igen och ta del av Kanritas grafiska anteckningar!

Illustration av Blekingedagen 1


Vad hände under Blekingedagen 2 den 17 november?

- fokus i Blekinge utvecklas vi i attraktiva livsmiljöer

Klicka på länkenlänk till annan webbplats för att se sändningen igen och ta del av Kanritas grafiska anteckningar!


Illustration av sammanfattning för Blekingedagen 2

Har du inte anmält dig till dag 3 - 1 december kl 13 - 16?
Än är det inte försent.

Läs mer om programmet och anmäl dig här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du undrar över något, kontakta Blekingedagen@regionblekinge.se

VARMT VÄLKOMNA!
Lennarth Förberg, ordförande regionstyrelsen
Johan Sandberg, ordförande regionala utvecklingsnämnden
Peter Lilja, regiondirektör Region Blekinge 
Anna-Lena Cederström, regional utvecklingsdirektör Regional utveckling, kultur och bildning

Hjälpte informationen på sidan dig?