Glada barn  räcker upp händerna i luften med en grönskande bakgrund och blå himmel.

Ny regional utvecklingsstrategi 2021

Hur ska det vara att bo, arbeta i och besöka Blekinge i framtiden? Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Blekinge påbörjades hösten 2019. Arbetet genomförs i samverkan med Blekinges kommuner, länstyrelsen, högskolan, företagskluster, science parks och andra aktörer i länet.

En strategi för framtidens Blekinge

Hur ser Blekinge ut 2050? Med en åldrande befolkning, unga som flyttar från Blekinge och kompetensbrist på arbetsmarknaden behövs en gemensam målbild för hela Blekinge för att vi tillsammans ska kunna skapa det hållbara Blekinge som vi vill ha år 2050. Den regionala utvecklingsstrategin ska vara vägledande. Syftet med strategin är att skapa den bästa framtiden för all oss som bor, arbetar i och besöker Blekinge.

Vad har gjorts hittills?

Arbetet med den nya strategin startade under 2019. Då gjordes bland annat en uppföljning av den befintliga utvecklingsstrategin. Två inledande externa dialoger samt en större extern dialog, Blekingedagen, hölls med fokus på nuläge och det önskade läget. Den regionala utvecklingsstrategin har även varit i fokus i andra nätverk, som exempelvis strukturbildsarbetet. Dialoger med interna strateger inom olika områden har också hållits. Under början på 2020 tas en nulägesanalys fram och ett samarbete med en gymnasieskola har slutredovisats. 500 unga personer har besvarat en enkät om vad de tycker om hur det är att bo och leva i Blekinge.

Processen - vad händer framåt?

Under 2020 planeras öppna dialoger både för aktörer i länet och för invånare. Vill du hålla dig uppdaterad kan du följa nyhetsflödet här. Du kan även prenumerar på vårt nyhetsbrev om regional utveckling.

Tidplan

Tidplan över processen
  • 2019: uppföljning, analys, extern och interna dialoger samt enkät barn och unga.
  • Kvartal 1 2020: nulägesanalys.
  • Kvartal 2 2020: externa dialoger om utvecklingsområden.
  • Kvartal 4 2020: remiss
  • Kvartal 2 2021: beslut.

Tidplanen kommer att uppdateras framöver.

Vill du bidra?

För att strategin ska skapa igenkänning och en känsla av ägarskap och engagemang är det viktigt att organisationer i länet är med och formar innehållet i strategin. Under 2020 kommer öppna dialoger genomföras.

Är du intresserad av att föra en närmare dialog med oss? Hör av dig till kontaktpersonerna längs ner på den här sidan.

Dokument och underlag

Här publiceras löpande allmänna dokument rörande den regionala utvecklingsstrategin samt dokument som fungerar som underlag i processen.

Allmän presentation Blekinges nya regionala utvecklingsstrategiPowerpoint

Flera dokument kommer publiceras under hand.

De rapporter och dokument som fungerar som underlag i strategiarbetet hittar du på sidan Uppföljning och rapporter.

Organisation

  • Projektgrupp bestående av projektledare, utvecklingsstrateg, analytiker, strateg inom folkhälsa, strateg inom samhällsplanering och kommunikatör.
  • Styrgrupp bestående av ordförande, 1a och 2a vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden samt regionstyrelsen
  • Referensgrupp regionens ledningsgrupp
  • bestående av kommunchefer, länsråd, regiondirektör och regional utvecklingsdirektör.

Kontakt

För frågor och funderingar, kontakta projektledare Lottie Dahl Ryde, lottie.dahlryde@regionblekinge.se, 0455-737163.