Grafik - game changer Blekinge

Har du en affärsidé, innovation eller verksamhet som är lönsam och samtidigt skapar konkret nytta för samhälle, människor och miljö? Eller känner du till någon som främjar levande landsbygd, integration eller inkluderande arbetsmarknad? Just nu letar vi efter samhällsentreprenörer och innovatörer som kan hjälpa till med hållbar omställning i Blekinge.

Blekinge behöver dig som kan tänka nytt och affärsmässigt kring socialt företagande och hållbar utveckling. Din drivkraft är att hitta nya, innovativa lösningar på samhällsutmaningar, och ditt mål är att bidra till ett samhälle som är inkluderande och hållbart för både människor och miljö.

Nominera dig själv eller någon annan och bli en #gamechangerBlekinge.

Som #gamechangerBlekinge kommer du med på listan över sociala företag och innovationer och blir en del av ett större nätverk. Du ökar din synlighet, breddar ditt kontaktnät och erbjuds stöd i form av företagsrådgivning.

Nominera här före den 25 september

I samband med nomineringen får du en inbjudan till vår inspirationsdag den 13 oktober 2020.

#gamechangerBlekinge är en del av Socialt entreprenörskap och företagande i Blekinges främjandesystem. Projektet är en samverkan mellan Region Blekinge, Blekinge Business Incubator BBI, Coompanion och Almi.