Vi är på jakt efter dig! Är det du gör egentligen en social innovation, fast du aldrig tänkt på det viset? Planerar du att förändra världen och Blekinge med helt nya metoder eller processer?

Under våren kommer vi att dammsuga Blekinge på sociala innovationer och samhällsentreprenörer vars drivkraft är att lösa Blekinges samhällsutmaningar med nya innovativa ideér #gamechangerBlekinge.

Nu behöver vi din hjälp att hitta sociala innovationer* i Blekinge! Nominera dig själv och det du gör, eller en social innovation som du känner till.

Klicka på länken för att nominera!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Med social innovation* menar vi ”innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”. Det handlar om nya sätt att ta sig an och tackla några av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför; integration, jämställdhet, hälsa, utbildning, klimat, miljö och arbetslöshet.

Sociala innovationer är ofta brukar- och medborgarorienterade och tvärsektoriella i sin karaktär och strävar efter att nå en hållbar utveckling vilket inbegriper både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Social innovation kan vara såväl småskalig och lokal, som av större systemförändrande karaktär.


#gamechangerBlekinge är en del av Socialt entreprenörskap och företagande i Blekinges främjandesystem, ett samverkansprojekt mellan Region Blekinge, BBI (Blekinge Business Incubator), Coompanion och Almi.