Covid-19 i Blekinge län

Region Blekinge
Senast uppdaterad: 13 januari 2022 kl. 10:50

Om materialet

  • Rapporterna är framtagna av Region Blekinge
  • Rapporterna är automatgenererade och uppdateras månadsvis (senaste uppdateringsdatum anges på första sidan)
  • Innehållet kommer att utvecklas löpande
  • För att ladda ner materialet till din lokala hårddisk högerklicka och välj “Spara som”
  • För frågor om materialet kontakta simon.ljungqvist@regionblekinge.se

Spridning av Covid-19 i Blekinge län

plot of chunk unnamed-chunk-4 Totalt antal fall av covid-19 i Blekinge län. Källa: Folkhälsomyndigheten

plot of chunk unnamed-chunk-5 Totalt antal fall av covid-19 i Blekinge län och Riket per 100 000 invånare. Källa: Folkhälsomyndigheten

Spridning av Covid-19 i Sveriges regioner