Steg på marken med positiva budskap

VÄGEN

Blekinge folkhögskola deltar i det treåriga ESF-projektet VÄGEN där Folkbildningsrådet, folkhögskolornas intresse-organisationer och 15 folkhögskolor från norr till söder samverkar. Projektet fokuserar på att individer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna komma i arbete eller fortsätta till andra studier.

Folkhögskolan erbjuder en unik studiemiljö med engagerad personal, inkluderande kultur och en pedagogik som bygger på delaktighet och individanpassning.

VÄGEN till:

  • Behörighet och kunskaper som kan leda till vidare studier och/eller arbete.
  • Social och personlig utveckling, stärkande nätverk, hantering av vardagen.
  • Hälsa kost, motion, råd och stöd för psykiskt och fysiskt välmående.
  • Jobbrelaterade aktiviteter kunskap om arbetsmarknaden, praktik, coachning.
  • Språkutveckling.

Målet är att motivera varje deltagare att hitta sin väg till arbete eller vidare studier.

Läs mer om projektet hos Folkbildningsrådet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VÄGEN på Blekinge folkhögskola

Under första läsåret i projektet har vi börjat dokumentera metoder som vi sedan tidigare har erfarenhet av. Vi har också infört flera nya aktiviteter som dokumenteras och metodutvecklas utifrån ett kvalitetshjul.

En metod vi infört är Hållbar människa vilket är en schemabrytande aktivitet för alla på skolan en gång i månaden. Dessa dagar ökar deltagarens egenmakt, stärker gemenskapen och skapar ett större sammanhang utanför den egna gruppen.

För den enskilde deltagaren på allmän kurs har bland annat studieplanerna bearbetats och gjorts mer tillgängliga digitalt. Med deltagarnas egna förslag på studiebesök och yrkespraktik har de blivit mer påverkansbara och studieplanerna kommer under vårterminen fullt ut att ha utvecklats till en digital individuell studie- och etableringsplan.

Hittade du informationen du sökte?