KULTUR I VÅRDEN

Producenten för Kultur i vården bokar artister till konsertserier inom vård- och omsorgsinrättningar i samarbete med Blekinge Läns Bildningsförbund. Musik i Blekinge har samarbetsavtal med Blekinges fem kommuner och arrangerar årligen cirka 300 konserter för cirka 16 000 personer inom denna verksamhet. Utbudsdag för Kultur i vården sker årligen i Lokstallarna, Karlshamn, onsdag i vecka 17.

Dansande par bakom en mikrofon.