BARN & UNGA

Alla barn i Blekinge mellan 3 och 16 år omfattas av en unik kulturgaranti enligt Blekingemodellen. Denna modell innebär att barnen får uppleva eller vara delaktiga i 1-2 livekonserter årligen med professionella musiker. Årligen får omkring 25 000 barn i Blekinge möta levande musik i förskolan eller skolan. Producenten för barn och unga koordinerar samt utvecklar skolkonsertverksamheten tillsammans med regionens kultursamordnare.

Musik i Blekinge arrangerar årligen en musikutbudsdag för barn och unga. Denna musikutbudsdag är alltid onsdag i vecka 7 och platsen är Lokstallarna, Karlshamn. Syftet är att visa upp och erbjuda livekonserter med hög kvalitet för barn, kulturombud, kultursamordnare, pedagoger, producenter och arrangörer i Blekinge. Musikutbudsdagen är en viktig del i en demokratisk process för att skolorna (kulturombuden och barnen) ska få möjlighet att kunna välja vad de önskar. I samband med musikutbudsdagen delas en produktionskatalog ut till alla deltagare.

Föreställningen Klasskamrater. Fyra musiker på scen.