BARN & UNGA

Nu satsar Region Blekinge ytterligare på Barn och Unga. Blekingemodellen utvecklas från att vara en scenkonstgaranti, med musik och teater/dans/nycirkus till en kulturgaranti med fler konst- och kulturformer. Stolt lutar vi oss mot Barnrätts-lagen – Barn har rätt till kultur!

Blekingemodellen har funnits sedan 1990-talet och är en regional kulturgaranti som bygger på avtal mellan länets kommuner och Region Blekinge. Kulturupplevelserna samordnas på regional nivå och samfinansieras av region och kommuner, och sker under skoltid så att barnen får samma förutsättning att uppleva kultur oavsett bakgrund eller var i regionen de bor.

Blekingemodellen är en av få regionala kulturgarantier i Sverige. Den nya utformningen ger ett basutbud av kulturupplevelser. Utöver basutbudet uppmuntras skolor och kommuner att komplettera med ”skapande skola” och lokala satsningar.

Föreställningen Klasskamrater. Fyra musiker på scen.