KULTURCREW

Ett KulturCrew är 5-10 ungdomar i ålder 10-25 år, som är delaktiga eller ansvariga för olika kulturarrangemang på sin skola, kulturskola, fritidsgård eller annat sammanhang eller verksamhet. De får utbildning och kunskap inom:

Sladdar kopplade till ljudutrustning.