RÖSTRÄTT - SÅNG PÅ FÖRSKOLAN

Musik i Blekinge ingår i det nationella samarbetsprojektet ”Sång på förskolan – Rösträtt” som är ett 3-årigt nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige för att stärka barns sång. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd. Projektet, som beviljats utvecklingsbidrag från Kulturrådet, sker i samverkan med Kungliga Akademins satsning Sjungande barn.

Projektet är en effekt efter ett nationellt upprop om att barns sång behöver stärkas. Många kände oro över att barn inte längre får tillgång till sin röst och att musikens roll i läroplaner och undervisning i det närmaste försvunnit. Syftet är att utveckla och stimulera barns sång och utgå från barnens förutsättningar, så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster.

Rösträtt står både för att använda rösten på rätt sätt, men också för demokrati och barns delaktighet
Rösträttscoacher kommer att turnera i Blekinge och nya rösträttscoacher kommer att utbildas. En nationell digital plattform kommer att skapas, för att samla sånger från hela landet som barn och pedagoger kan använda.

Hur vet man om tonarten är rätt för barn?
Låt barnet börja sjunga och som vuxen följer du efter barnets tonläge, säger Elinor Fryklund, konstnärlig ledare för Rösträtt.