Länkar för informationssökning

Här hittar du länkar som du kan använda för att söka information

Leta efter böcker

Biblioteken i Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Länk till annan webbplats.

Fyra bibliotek - ett lånekort ger dig tillgång till böcker och övriga medier på biblioteken i Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.

Karlskrona bibliotek Länk till annan webbplats.

Biblioteken i Karlskrona.

Libris Länk till annan webbplats.
Universitets- och högskolebibliotekens böcker, rapporter med mera. Här finns också möjlighet att söka i årsböcker.

Legimus Länk till annan webbplats.

För dig som har en läsnedsättning och behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den. En anpassad bok kan vara en inläst bok eller en bok i punktskrift.

Flera olika ämnen

Artikelsök Länk till annan webbplats.

Hänvisningar till tusentals svenska tidnings- och tidskriftsartiklar. När du studerar hos oss har du tillgång till Artikelsök. Inloggningsuppgifter hittar du på skolans Schoolsoft.

Bibblan guidar Länk till annan webbplats.

Informationstjänst från sveriges bibliotekarier. Sök bland noggrant utvalda källor i många ämnen.

SO-rummet Länk till annan webbplats.

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges största och mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Texterna finns i olika svårighetsgrad.

Lag och rätt

Dokument & Lagar - Sveriges Riksdag Länk till annan webbplats.
Sveriges Riksdags huvuduppgift är att besluta om frågor som gemensamma för hela samhället. På deras sida hittar du dokument och information som gör att du kan följa Ríksdagsärenden från förslag till beslut.

Länder

Landguiden Länk till annan webbplats.
Utrikespolitiska institutets fakta om världens alla länder. Här finns möjlighet att jämföra olika länders förhållanden. När du studerar hos oss har du tillgång till hela Landguiden. Du hittar länk till den inloggade versionen av sidan på skolans Schoolsoft.

Miljö

Miljödata Länk till annan webbplats.
Sveriges lantbruksuniversitets miljödatabaser och statistik om; övergödning och försurning, om vilt, sjöar, jordbruk, skog och skogsmark mm.

Statistik

Statistik - SCB Länk till annan webbplats.
Statistiska Centralbyråns databas med aktuell svensk statistik

Nyheter i form av tidskrifter och annan massmedia

Dagspress i Sverige från Inetmedia Länk till annan webbplats.

Newspaperindex-tidningar i alla länder Länk till annan webbplats.

Mediekunskap

Mediekompass Länk till annan webbplats.
Mediekunskap, nutidstips, lektionstips och mycket mer.

Hittade du informationen du sökte?