Sedlar och mynt

Ekonomi

Kostnader

Internatavgiften och vad som ingår i den hittar du i ditt hyresavtal. Word, 36.4 kB. Avgiften är obligatorisk för alla internatdeltagare och olika delar kan inte väljas bort. Från läsåret 23/24 är internatavgiften 4 600 kr/4 veckor på nya internatet. Vi kommer i första hand erbjuda rum i de nya byggnaderna. Om du blir erbjuden plats på gamla internatet kommer du få mer information.

För dig som inte bor på skolan är externatavgiften 265 kr för fyra veckor från läsåret 23/24. Denna avgift täcker kostnader för läromedel, olycksfallsförsäkring, kostnader för några gemensamma måltider och utflykter, fritt kaffe/te samt viss kopiering/utskrift. Avgiften är obligatorisk för alla externatdeltagare och olika delar kan inte väljas bort. Förmiddagsfika och lunch kan köpas på skolan för de som önskar.

Övrigt: Det tillkommer kostnader för skrivmateriel och material till produkter som du tillverkar tex. mat- konst- och textilmaterial. Övriga ev. kostnader framgår i texten för varje utbildning. Visst skrivmaterial kan köpas på skolan, t.ex. block, pennor, suddgummi, stift etc. till ett mycket bra pris.

Studieresor: Kostnaderna varierar mellan de olika utbildningarna.

Studiestöd

Det finns olika sorters ekonomiskt stöd att söka när man ska läsa på folkhögskolan.

Studiehjälp

Om du är under 20 år (till och med vårterminen det år du fyller 20 år) kan du få studiehjälp. Studiehjälpen består av av:

  • studiebidrag
  • inackorderingstillägg
  • extra tillägg.

Du behöver inte själv ansöka om studiebidrag. Folkhögskolan rapporterar automatiskt in alla studerande som är under 20 år.

Inackorderingstillägg och extra tillägg måste du själv ansöka om hos CSN. För dessa två tillägg är sista ansökningsdag hos CSN den 30 juni för det läsår som man precis har läst.

Du som reser dagligen till skolan och har minst 6 km färdväg, kan ansöka om ersättning för resekostnader hos din hemkommun. Eventuellt kan även kost- och läromedelsbidrag betalas av din hemkommun. Beslut fattas av kommunen och ingår inte i studiehjälpen från CSN. Kontakta din hemkommun för mer information.

Studiemedel

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på Folkhögskola. Studiemedel består av studiebidrag och studielån och beräknas per vecka. Du kan få studiemedel för studier på heltid eller deltid (50 eller 75 procent). Du kan även söka studiemedel för distansstudier. Du kan välja att enbart söka bidraget eller att söka färre antal veckor med bidrag och lån än det maximalt tillåtna. Du kan också välja att söka färre låneveckor än bidragsveckor. Studiemedelsansökan hittar du på www.csn.se

Kontakt

CSN

Webbplats: www.csn.se Länk till annan webbplats.

Kundcenter 0771-276 000 (vardagar 9.00-16.00)

Hittade du informationen du sökte?