En man står och fiskar på en sten ute i vattnet

Trivsel

Följande gäller på skolan

  • Undervisningen är obligatorisk enligt timplanen.
  • Du ska följa vår drogpolicy. Pdf, 85.8 kB.
  • Du ska visa hänsyn och ej uppträda störande.
  • Alla hjälps åt att hålla ordning i gemensamma utrymmen.
  • Region Blekinge strävar efter rökfri miljö. Särskild hänsyn skall tas till ickerökare. Rökare hänvisas därför till speciella områden där det finns askkoppar.

Du ser själv till att trivseln på skolan blir så god som möjligt genom att ta hänsyn till ovanstående punkter.

Veckobladet är ett informationsblad om vad som ska ske under veckan. Det utkommer varje fredag och finns att läsa på SchoolSoft, några pappersexemplar finns i skolans matsal.

Cafékvällar: Särskilda aktiviteter på kvällstid. Tider meddelas i Veckobladet.

Cyklar Skolan har ett antal cyklar som kan lånas av deltagarna.

  • Cyklarna lånas ett dygn i taget. Villkor och hyresavtal för cykeluthyrning finns i receptionen.
  • Cykelnyckeln kvitteras ut i receptionen.

Trafik

Vi vill gärna ha ett trafikfritt skolområde. Parkering ska ske på skolans parkeringsplatser. Internatdeltagare får parkera på parkeringen/vändplanen i anslutning till internatet. Parkeringen på baksidan av huset är reserverat för skolans fordon och personal.

Skåp

I skolans huvudbyggnad, i Hus 22 (nya internatet) samt i Kost-, Konst- och Textilhuset (KTH), finns skåp att låna, till förvaring av böcker m.m. Det krävs ett eget hänglås till skåpen. Det finns även ett äldre skåp utanför Natursalarna på nedre plan i huvudbyggnaden, nyckel till dessa skåp kvitteras på skolexpeditionen. En avgift på 300:- faktureras om nyckeln tappas bort och måste ersättas.

Motion

Som deltagare har du tillgång till gymmet i gymnastiksalen. Deltagarnyckel går till låsen, se till att dörrarna är låsta när du lämnar lokalen. Du svarar själv för ordningen.

Du kan även bada bastu gratis vid Salsjön. Anteckna dig på lista i bastukammaren utanför bastun när du badar. Info om tider finns på hemsidan www.salsjon.se

Salar som är tillgängliga efter skolans slut

Huvudbyggnaden: Biblioteket, dagrummet, öppna datorsalen på plan 3, gymnastiksalen samt gymet är tillgängliga till 22.00.

Mobiltelefoner

Dessa skall inte vara på under lektionen. Undantag från policyn är upp till lärare på respektive lektion.

Drogpolicy

Vi tror att vi kan hjälpa personer i riskzonen att hålla sig fria från droger genom att arbeta aktivt mot dessa på vår skola.

Några sätt att försöka hålla vår skola så fri från droger som möjligt är dels att upplysa våra elever om vår syn på droger och hur vi vill jobba mot droger på skolan, dels få veta att du läst och förstått vår policy och känner till konsekvenserna för den som bryter mot denna. Drogpolicyn. Pdf, 85.8 kB. skrivs på av alla i början av läsåret. Åtgärdsplan drogpolicy. Pdf, 84.6 kB.

Avstängning

Vår princip är att vi i första hand ska stödja våra studerande, men för att skolan ska fungera för alla krävs att vi följer de regler som finns. Ibland inträffar det tyvärr saker som gör att vi tvingas vidta åtgärder som vi helst skulle vilja slippa.

Grova eller upprepade brott mot våra skolregler kan leda till avstängning från att delta i undervisningen, eller att någon avskiljs för gott från skolan.

Om det uppstår problem och vi tycker att någon studerande äventyrar sin skolgång hos oss, till exempel på grund av hög frånvaro eller upprepade mindre förseelser, brukar vi kalla till ett samtal och uttala en varning. Vi diskuterar också hur vi kan stödja den studerande för att undvika fortsatta problem.

Beslut om avstängning och/eller avskiljning fattas av rektor.

Om du är missnöjd med skolans beslut kan du vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.

Biljardbord
Gymnastiksal med sandsäck
Skolans gym med olika maskiner för träning
Hittade du informationen du sökte?