Foto: Camille McOuat Verk: Studio PANK

Konstföreningar och självorganiserat

I Blekinge hittar du kulturföreningar som undersöker det nyskapande och gränslandet mellan konst och andra konstformer men även uppfinnarverkstad och konstrundor.

Blekinge uppfinnareverkstad – Ett Makerspace

Verksamheten vill vara en plats där både privatpersoner och företag kan få stöd och hjälp med idéer, innovationer, prototyper och utvecklingsarbete. Vi jobbar hela tiden med att höja verkstadens tekniknivå, föreningens kompetens och kontaktnät.

Blekinge Uppfinnareverkstad är en förening med en styrelse från hela Blekinge, en arbetsgrupp som träffas regelbundet, bereder förslag och driver projekt. Ibland utökar vi med kompletterande kompetens i olika sakfrågor.

Verkstaden har hjälpt ett antal medlemsföretag, UF-företag och nya medlemmar att ta fram prototyper till produkter eller skisser till konstverk.

Blekinge uppfinnareverkstads webbplats Länk till annan webbplats..

Konstnärscentrum syd

Konstnärscentrum bildades 1969 i Stockholm som en icke-vinstdrivande intresseorganisation för bildkonstnärer. Vi vill påverka konstens förutsättningar att nå ut och ta plats och arbetar för att konstnärerna skall tilldelas ett större inflytande och ansvar i samhället.

Konstnärscentrum består av fem regionala organisationer; nord, väst, öst, mitt och syd. Organisationerna förvaltar självständigt Konstnärscentrums uppgifter var och en för sig. Den södra organisationen finansieras av Statens kulturråd, Region Skåne och medlemsavgifter. Konstnärscentrum Syd söker stöd från fler regioner och kommuner på sikt. Upptagningsområdet omfattar Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län.

Konstnärscentrum syds webbplats Länk till annan webbplats.

Konstrundan i Blekinge

Konstrundan i Blekinge äger rum varje år en av de första helgerna i maj. Då öppnar konstrundans medlemmar sina ateljéer och låter besökarna ta del av sina arbeten.

Konstrundan i Blekinges webbplats Länk till annan webbplats.

Sveriges konstföreningar Blekinge

Sveriges konstföreningar Blekinge arbetar för att konstföreningarna ska vara en viktig del av Blekinges kulturliv. Det gör vi genom att ge stöd och hjälp i det dagliga föreningslivet och verka kulturpolitiskt på distriktsnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet.

Sveriges konstföreningar Blekinges webbplats Länk till annan webbplats..

PLX – kulturförening

PLX är en fristående grupp som under 15 år har producerat kulturevent runt om i Sverige med fokus på Skåne och Blekinge. Utöver konstutställningar och performativa uppsättningar arrangerar PLX Tjäröfestivalen i Blekinge skärgård.

PLX:s webbplats Länk till annan webbplats.

LAND404

Land404 är en plattform för konst och kultur baserad på en gård längs med Blekinges östra kust.
Vi driver ett residensprogram och gestaltar dessutom utställningar, workshops och evenemang.

Land 404:s webbplats Länk till annan webbplats.

Artist in retreat

Artist in retreats webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..