Söka regionala kulturmedel

Här kan du läsa mer om de regionala kulturmedel du kan söka.

Från kultur och bildning går det att söka följande projektmedel löpande:

  • Regionala utvecklingsmedel – kultur
  • Arrangemangs- och aktivitetsstöd
  • Produktionsstöd till professionella kulturskapare

Region Blekinge kan medfinansiera projekt med upp till 50 procent. Resterande finansiering ska komma från annat håll. Det går bra att medfinansiera med arbetstid.

För att få medel ska projekten eller aktiviteterna vara intressanta för en stor del av regionen och/eller bidra till att skapa nya former för samverkan. Ansökningarna ska förhålla sig till de regionala kulturpolitiska målen i Regional kulturplan för Blekinge 2022–2025.

Ansökningsblanketter och vidare information hittar du på respektive sida.

Kulturstipendier

Kulturstipendier utlyses en gång per år, med sista ansökningsdag den 1 september,
och arbetsstipendier utlyses vid specifika tillfällen.

Regionalt verksamhetsbidrag

Regionala kulturföreningar kan ansöka om Regionalt verksamhetsbidrag senast den 1 juni året innan ansökan avser.

Se mer under respektive sida i menyn till vänster.

Foto: Görel Abramsson: Creative nerds på KKN-konferens i Hässleholms kulturhus 2022

Hittade du informationen du sökte?