Söka regionala kulturmedel

Från Region Blekinge går det att söka utvecklingsmedel, produktions- och aktivitetsstöd som bidrar till att utveckla kulturen och samhällslivet i Blekinge. Stödet riktar sig till regionala kulturföreningar och organisationer.

För att få medel ska projekten eller aktiviteterna vara intressanta för en stor del av regionen och/eller bidra till att skapa nya former för samverkan. Ansökningarna ska förhålla sig till de regionala prioriteringarna i Blekinges regionala kulturplan 2018-2020.

Från Region Blekinge går det även att söka kulturstipendium samt arbetsstipendium.
Se ansökningstider under respektive rubrik.
Stipendierna riktar sig till professionella kulturskapare med anknytning till Blekinge.

Ansökningsblanketter och vidare information hittar du under respektive rubrik.

Hjälpte informationen på sidan dig?