Politik och demokrati

Region Blekinge är en demokratisk organisation. Du kan vara med och påverka genom att rösta till regionfullmäktige vart fjärde år. Det ger dig inflytande över besluten i de frågor som du tycker är viktiga.

Region Blekinges nya politiska organisation är nu vald. Valen gjordes i samband med regionfullmäktiges sammanträde, onsdag den 26 oktober 2022. Den nya politiska ledningen består av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Kontaktuppgifter till folkvalda politiker finns via länken Folkvalda politiker nedan.

Se det slutgiltiga resultatet för valet till regionfullmäktige 2022 med mandatfördelning per parti och valda ledamöter Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?