på bilden ser vi en kanot med personer ombord

Politik och demokrati

Region Blekinge är en demokratisk organisation. Du kan vara med och påverka genom att rösta till regionfullmäktige vart fjärde år. Det ger dig inflytande över besluten i de frågor som du tycker är viktiga.

Kommande sammanträden

  • 16 dec
    Regionfullmäktige sammanträder Regionfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Med tanke på coronasituationen rekommenderar vi allmänheten att följa mötet live via vår webb-tv i stället för att komma till platsen.
Hjälpte informationen på sidan dig?