Politik och demokrati

Region Blekinge är en demokratisk organisation. Du kan vara med och påverka genom att rösta till regionfullmäktige vart fjärde år. Det ger dig inflytande över besluten i de frågor som du tycker är viktiga.

Region Blekinge styrs under denna mandatperiod av Alliansen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Kontaktuppgifter till folkvalda politiker finns via länken Folkvalda politiker nedan.

Region Blekinge kommer under hösten att uppdatera de här webbsidorna med informationen om hur den politiska organisationen ser ut kommande mandatperiod.

Hjälpte informationen på sidan dig?