på bilden ser vi en kanot med personer ombord

Politik och demokrati

Region Blekinge är en demokratisk organisation. Du kan vara med och påverka genom att rösta till regionfullmäktige vart fjärde år. Det ger dig inflytande över besluten i de frågor som du tycker är viktiga.


Hjälpte informationen på sidan dig?