Politik och demokrati

Region Blekinge är en demokratisk organisation. Du kan vara med och påverka genom att rösta till regionfullmäktige vart fjärde år. Det ger dig inflytande över besluten i de frågor som du tycker är viktiga.

Den politiska ledningen består sedan 13 september 2023 av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Se det slutgiltiga resultatet för valet till regionfullmäktige 2022 med mandatfördelning per parti och valda ledamöter Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?