Kultur och bildning

Region Blekinge arbetar i samverkan med de regionala kulturverksamheterna, regionala kulturföreningar, professionella kulturskapare och med kommunerna för att uppfylla de regionala kulturmålen:

 • Fler och nya deltagare i Blekinges kulturliv, med särskilt fokus på barn och unga vuxna.
 • Stärkta förutsättningar för professionella kulturskapare att verka och utvecklas i Blekinge,
  i fortsatt samverkan med Sydsverige.
 • Kulturen och kulturskaparnas förmågor tas tillvara inom alla samhällssektorer för att stärka kreativitet och innovationskraft i Blekinge.

Foto: Karin Sandahl Andrén: Rebacca Yates i föreställningen Salt på Kulturcentrum, Ronneby.

Aktuellt om kultur och bildning

Evenemang

 • 7 feb
  Kulturarvsdesign Är det din idé som ska säljas i museibutiken?
  Älskar du Blekinge, historiska föremål, berättelser och traditionellt hantverk?
  Har du formstarka idéer kring produktutveckling, hållbar konsumtion, innovat...
 • 14 feb
  Kulturutbudsdag 14 februari Kulturutbudsdagen den 14 februari 2024 i Lokstallarna i Karlshamn utgör startskottet på den nya utformningen av Blekingemodellen - barnens kulturgaranti i skolan. Under denna dag kommer det att finnas...
Hittade du informationen du sökte?