Kultur och bildning

Region Blekinge arbetar aktivt för att kulturen i Blekinge ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund där alla har möjlighet att delta i kulturlivet.

Aktuellt om kultur och bildning

Hjälpte informationen på sidan dig?