Kultur och bildning

Region Blekinge arbetar i samverkan med de regionala kulturverksamheterna, regionala kulturföreningar, professionella kulturskapare och med kommunerna för att uppfylla de regionala kulturmålen:

  • Fler och nya deltagare i Blekinges kulturliv, med särskilt fokus på barn och unga vuxna.
  • Stärkta förutsättningar för professionella kulturskapare att verka och utvecklas i Blekinge,
    i fortsatt samverkan med Sydsverige.
  • Kulturen och kulturskaparnas förmågor tas tillvara inom alla samhällssektorer för att stärka kreativitet och innovationskraft i Blekinge.

Foto: Karin Sandahl Andrén: Rebacca Yates i föreställningen Salt på Kulturcentrum, Ronneby.

Aktuellt om kultur och bildning

Evenemang

Hittade du informationen du sökte?