För professionella kulturskapare

Är du yrkesverksam kulturskapare i Blekinge på hel- eller deltid?
Här har vi försökt att samla information om vilka regionala stöd som finns.

Regionala kulturverksamheter

De regionala kulturverksamheterna ansvarar inom respektive konstform för att samverka och stötta de professionella kulturskaparna genom nätverk, mötesplatser, uppdrag, stipendier mm. Så tag i första hand kontakt med någon av dessa.
Mer information finns på respektive regional kulturverksamhets hemsida, som du hittar under rubriken Regionala kulturverksamheter. Flera utav dessa sidor är fullmatade med tips för dig!

Regionala kulturmedel/bidrag

Kultur och bildning har även olika regionala kulturmedel. Mer information finns på Söka regionala kulturmedel. Projektmedel prioriteras ansökningar som har ett regionalt mervärde och som bidrar till Blekinges utveckling. Det finns bland annat ett särskilt produktionsstöd för professionella kulturskapare som du kan söka om ditt projekt inryms inom våra kriterier: Produktionsstöd för professionella kulturskapare. Öppnas i nytt fönster.

När det gäller arrangemangsstöd krävs alltid medfinansiering från kommunen där arrangemanget äger rum. Kontakta därför i första hand kulturförvaltningen i din kommun.

Årligen utlyses även kulturstipendier med senaste ansökningsdatum den 1 september.
Kulturstipendier

Regionalt påverkansarbete genom Kulturskaparsamråd

Region Blekinge startade 2017 ett kulturskaparsamråd för att bland annat diskutera arbetsvillkoren för professionella kulturskapare. Om du vill skicka med en fråga eller ett ämne att diskutera i kulturskaparsamrådet kan du kontakta din representant. Kulturskaparsamråd Öppnas i nytt fönster.

Kulturella och kreativa branscher

Kultur och bildning arbetar i nära samverkan med Regional utveckling, på Region Blekinge, för att stötta de kulturella och kreativa branscherna i stort. Tillsammans driver vi olika projekt, samverkar med både kultur- och näringslivsfrämjare i kommunerna och innovationsfrämjare i stort. Särskilda medel finns även avsatta för olika organisationers initiativ för att stötta de kulturella och kreativa branscherna.
Läs mer om våra projekt och möjlighet till projektstöd här. Öppnas i nytt fönster.

Företagsstöd

Om du är företagare, eller planerar att bli företagare, och behöver mer stöd rekommenderar vi dig att kontakta Almi Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så kan de hjälpa dig vidare. Även Nyföretagarcentrum i respektive kommun kan hjälpa dig som yrkesverksam kulturskapare.

Region Blekinge avsätter varje år en del av sina regionala tillväxtmedel till företagsstöd. Dessa stöd
ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt, även dig som yrkesverksam kulturskapare med eget företag. Företaget ska genom stödet främja en hållbar regional tillväxt.
Med tillväxt avses till exempel ökad sysselsättning eller omsättning. Region Blekinges Företagsstöd Öppnas i nytt fönster.

Bidrag från andra myndigheter m fl

Se vår länklista.

Foto: Daniel Engvall: SPOK Blekinge på Southern Sweden Design Days 2022

Hittade du informationen du sökte?