Organisation

Region Blekinges tjänstepersonorganisation leds av regiondirektör Peter Lilja. Till sin hjälp har regiondirektören en ledningsgrupp som fungerar som rådgivande organ.

Region Blekinges ledningsgrupp består av:

 • Peter Lilja, regiondirektör
 • Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Håkan Bergevi, tandvårdsdirektör
 • Anna-Lena Cederström, regional utvecklingsdirektör
 • Åsa Norrby, servicedirektör
 • Pär Welander, tillförordnad trafikdirektör
 • Monica Magnusson, ekonomidirektör
 • Madeleine Flood, kommunikationsdirektör
 • Carin Hedqvist, tillförordnad HR-direktör
 • Per Johansson, digitaliseringsdirektör
 • Helene Håkansson, administrativ chef
 • Vakant, planeringsdirektör

Organisationsskiss

Organisationsskissen som pdfPDF

organisationsschema
Hjälpte informationen på sidan dig?