En personer sitter vid en sjö och vilar bland höstlöv

Folkhälsa i Blekinge

Region Blekinge ska aktivt bidra till att främja den enskilda människans hälsorelaterade livskvalitet och stärka människans egen förmåga och förutsättningar att ta ansvar för sin hälsa.

Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser

Befolkningens hälsa och behov av hälso- och sjukvård är avgörande faktorer för hur vi i Region Blekinge ska planera den framtida hälso- och sjukvården. Det ligger i vårt intresse att utifrån vårt uppdrag bidra till att Blekingeborna ges möjligheter att hålla sig så friska som möjligt. Därför arbetar Region Blekinge aktivt både för att förebygga sjukdomar genom tidig upptäckt av riskfaktorer och ohälsosamma levnadsvanor, och för att främja god hälsa genom att stärka faktorer som påverkar hälsan positivt.

Samverkan

Samverkan är en nyckelfaktor för att nå framgång i folkhälsoarbetet. Det är först när flera samhällsaktörer går samman och enas om vilka behovsgrupper som bör prioriteras, vilka insatser som ska göras, vem som ska göra vad och hur man har för avsikt att följa upp, som folkhälsoarbetet kan vinna mark och göra skillnad för invånarna i Blekinge.

Hittade du informationen du sökte?