Medarbetare från Region Blekinge i en eka

Om Region Blekinge

Sedan den 1 januari leder Region Blekinge utvecklingen för ett attraktivt Blekinge där det är gott att leva och verka.

Den 1 januari 2019 gick Landstinget Blekinge och Region Blekinge samman och bildade Region Blekinge. Den nya organisationen samlar en rad viktiga verksamheter som tidigare varit uppdelade i Region Blekinge och Landstinget Blekinge. Med en gemensam regional organisation kan vi arbeta mer sammanhållet och långsiktigt med utvecklingen av viktiga samhällsfrågor. Därmed kan vi göra Blekinge starkare och mer attraktivt.

Uppdrag och vision

Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Vår vision är "Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och hälsa".

Värdegrund

Region Blekinges gemensamma värdegrund vilar på tre ledstjärnor: Engagemang, kvalitet och samarbete. Värdegrunden utgår från en humanistisk människosyn som värnar om och respekterar alla människors lika värde. Vi visar vårt engagemang genom att vara nyfikna och öppna för nya idéer och lösningar, allt för att tillgodose behoven hos dem vi finns till för. Vi samarbetar internt och externt för att göra verksamheten ännu bättre för dem vi finns till för. Vi strävar efter hög kvalitet i allt vi gör – från vård till kollektivtrafik.