En arm sträcker fram en dator som visar den digitala anslagstavlan

Anslagstavla

Det här är Region Blekings officiella anslagtavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser.