Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2024-05-23, protokoll §§ 68 – 96

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-05-23

Justeringsdatum

2024-05-23

Anslagsdatum

2024-05-23

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?