Webbsändning av regionfullmäktige

Att direktsända regionfullmäktiges sammanträden på webben är ett sätt att öka öppenheten och insynen i Region Blekinge och ger fler möjlighet att följa sammanträdena utan att vara på plats.

Webbsändningar

Vi arbetar för tillfället med att få ny teknik på plats för att kunna erbjuda bättre webbsändingar. Vi beräknar att vara igång med sändningarna efter sommaren och därmed kunna sända höstens alla regionfullmäktiges sammanträden.