Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnden ansvarar för Blekingesjukhuset, primärvården och psykiatri- och habilitering.

Nämnden fördelar och styr hälso- och sjukvården för Blekingesjukhuset, primärvården och psykiatri- och habilitering inom de ramar som regionfullmäktige har beslutat. Nämnden beslutar om utbud, omfattning och lokalisering av hälso- och sjukvården. Beslut som gäller större och principiella frågor fattas av regionfullmäktige.

Peter Lilja, regiondirektör och tf. hälso- och sjukvårdsdirektör, är ansvarig tjänsteperson emot hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ledamöter 2019-2022

 • Emma Stjernlöf (M), ordförande
 • Erik Lindborg (KD), förste vice ordförande
 • Markus Alexandersson (S), andre vice ordförande
 • Birgitta Ståhl (M)
 • Gustav Nilsson (M)
 • Karin Nordvall (C)
 • Rosmarie Strömblad (L)
 • Linda Ekström Sandstedt (S)
 • Jan-Anders Palmqvist (S)
 • Marie Bengtsson (S)
 • Hampus Engqvist (S)
 • Lena Johansson (V)
 • Camilla Karlman (SD)
 • Tobias Alm (SD)
 • Pernilla Cederholm (SD)

Ersättare

 • Magnus Arvidsson (M)
 • Malin Wästfelt (C)
 • Silke Jacob (C)
 • Christel Henningsson (KD)
 • Inger Åkesson (KD)
 • Jesper Rehn (L)
 • Roine Olsson (S)
 • Ann-Christin Denebo (S)
 • Sara Rudolfsson (S)
 • Agneta Wildros (S)
 • Magnus Dagmyr Winnetoft (S)
 • Jan-Olof Wahllöf (V)
 • Anna Borgström (SD)
 • Ronnie Nilsson (SD)
 • Linda Röman (SD)