Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnden ansvarar för Blekingesjukhuset, primärvården och psykiatri- och habilitering.

Nämnden fördelar och styr hälso- och sjukvården för Blekingesjukhuset, primärvården och psykiatri- och habilitering inom de ramar som regionfullmäktige har beslutat. Nämnden beslutar om utbud, omfattning och lokalisering av hälso- och sjukvården. Beslut som gäller större och principiella frågor fattas av regionfullmäktige.

Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, är ansvarig tjänsteperson emot hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ordförande 2023–2026

  • Magnus Johansson (S), ordförande
  • Karin Nordvall (C), förste vice ordförande
  • Camilla Karlman (SD), andre vice ordförande

Länk till kontaktuppgifter för hälso- och sjukvårdsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Magnus Johansson, Socialdemokraterna (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Magnus Johansson (S), ordförande

Hjälpte informationen på sidan dig?