Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Arbetsutskottet hanterar frågor från nämnden enligt särskild delegation.

Arbetsutskottet för hälso- och sjukvårdsnämnden inrättades den 1 februari 2023.

Ordförande 2023–2026

  • Anders Lund (M), ordförande
  • Björn T Nurhadi (SD), förste vice ordförande
  • Magnus Johansson (S), andre vice ordförande
Hittade du informationen du sökte?