Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Arbetsutskottet hanterar frågor från nämnden enligt särskild delegation.

Arbetsutskottet för hälso- och sjukvårdsnämnden inrättades den 1 februari 2023.

Ordförande 2023–2026

  • Magnus Johansson (S), ordförande
  • Karin Nordvall (C), förste vice ordförande
  • Camilla Karlman (SD), andre vice ordförande
Hjälpte informationen på sidan dig?