Regionala samverkansrådet

Regionala samverkansrådet är en aktiv samverkan mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge där en öppen dialog mellan parterna möjliggör en tillitsfull, stabil gemensam utveckling och ett effektivt förbättringsarbete.

Samarbetet regleras i en överenskommelsen som gäller från och med 2018 och tills vidare. Dokumentet om överenskommelsen (se längre ner på den här sidan) innehåller beskrivning av samverkansstrukturen för den regionala utvecklingen i Blekinge genom att verka i råd och grupper på olika nivåer där också kopplingen mellan de olika grupperingarna beskrivs.

Samverkansstrukturen består av

  • regionalt samverkansråd
  • regionchefsgrupp
  • operativa samverkansgrupper.

Regionala samverkanrådet kan inte fatta formella beslut som binder parterna, men kan lämna förslag direkt till parternas respektive nämnder och operativa ledningsorgan.

I regionala samverkansrådet ingår kommunstyrelsens ordförande för respektive kommun och regionsstyrelsens ordförande som också är ordförande för samverkansrådet. Samtliga kommunchefer och regionchefen deltar vid regionala samverkansrådets möten.