Byggnad 46 vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Fastigheter och byggprojekt

Region Blekinge har fastigheter och lokaler för flera olika ändamål, exempelvis sjukvård, tandvård och undervisning. Förutom att ta hand om befintliga fastigheter bygger vi också nya byggnader för att möta framtidens behov.

Region Blekinge ska erbjuda invånare, patienter och personal ändamålsenliga lokaler som är anpassade för den verksamhet som använder dem. Region Blekinge förvaltar fastigheter över hela länet. Våra verksamheter finns framför allt i våra egna byggnader, men vi hyr också lokaler.

Vi bygger för framtiden

De senaste åren har Region Blekinge byggt flera nya byggnader, bland annat två ambulansstationer, nya elevbostäder till Blekinge folkhögskola och en ny vårdbyggnad vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Region Blekinge har ett stort behov av att fortsätta investera i både befintliga byggnader och nybyggnation. Många av våra byggnader är gamla och går inte att anpassa för dagens behov. I de fallen är det nödvändigt att bygga nytt. Att bygga nytt och modernisera befintliga byggnader är dessutom viktigt för att utveckla hälso- och sjukvården. En del i att ge de bästa förutsättningarna för vården är att ha ändamålsenliga lokaler och fungerande arbetsflöden.

Information om framtidens vårdlokaler

Planerade projekt

Region Blekinge planerar att investera drygt 1,6 miljarder kronor i fastigheter mellan åren 2024 och 2027. Den största delen gäller nya byggnader. Exempel på planerade projekt är ny vårdbyggnad i Karlshamn och om- och tilbyggnad av akutmottagningen vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Information om planerade byggprojekt

Hittade du informationen du sökte?