Regional utveckling

Regional utveckling handlar om att arbeta för visionen att fler människor ska leva, arbeta och utvecklas i Blekinge.

Regional utveckling omfattar allt vi åstadkommer för att länet ska må bra och utvecklas, det som ger växtkraft till vår region. Region Blekinge har, i uppdrag av regeringen, ansvaret för den regionala utvecklingen i Blekinge.

Det är väsentligt att vi ser, förstår och bejakar helheten. Samtidigt behöver vi prioritera de områden som är viktigast för utveckling och där det behövs särskilda insatser och samarbeten. Blekinges regionala utvecklingsstrategi Växtplats Blekinge Länk till annan webbplats. pekar ut riktningen.

Aktuellt om regional utveckling


Evenemang

  • 19 sep
    Kunskapshöjande seminarie inom kompetensförsörjning Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna som både offentliga och privata aktörer står inför. I dag måste vi tänka smart och tänka på det livslånga lärandet. Vi behöver använda de befintli...
Hittade du informationen du sökte?