Aktuellt

Här finns aktuell information om regional utveckling.

Prenumerera på aktuellt om regional utveckling.

Hantera prenumerationer
 • Publicerade utlysningar för strukturfondsprogrammet ESF+ Sydsverige  Region Blekinge har det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge och ansvarar för statliga medel för regionaltillväxt och företagsstöd. Nu har fyra nya utlysningar publicerats för strukturfondsprogrammet ESF+ Sydsverige (Skåne-Blekinge) och öppna för ansökan.
 • CoSkill - slutkonferens  Under åren 2020-2022 har företag i Skåne och Blekinge fått stöd i sin digitala omställning och strategiska kompetensförsörjning. Detta har skett genom projektet CoSkill, som skrevs fram under en tid av stor osäkerhet. Projektet är nu i sin avslutningsfas, de sista insatserna ges i november. 
 • Energikartläggningscheck  Region Blekinge har, med anledning av den rådande energisituationen, tagit fram en energikartläggningscheck. Detta för att företag bättre ska få koll på sin energianvändning.
 • Elmia subcontractor mässa  Den 15-17 november fanns Business Blekinge och 14 företag från Blekinge på plats i Jönköping på Elmia Subcontractor, norra Europas ledande underleverantörsmässa för tillverkningsindustrin
 • Nyhetsbrev Oktober 2022  Befolkningsutveckling – en möjlighet för hela Blekinge att växa. En positiv befolkningsutveckling tillsammans med positiva pendlingsströmmar är centralt för att klara framtidens kompetensförsörjning och framtidens välfärd.
Hjälpte informationen på sidan dig?