Aktuellt om regional utveckling

lampor

Närmare 50 miljoner till långsiktig hållbar utveckling i Skåne och Blekinge

Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinges sammanträde 12 april i Kristianstad med syftet att fördela medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projekten och förstudien som tilldelades medel fokuserar bland annat på innovationsfrämjande, utveckling av små- och medelstora företag och stärkt kompetens i Blekinge och Skåne. Ett av projekten som beviljades medel är AI Lab Blekinge som kommer att drivas av Blue Science Park. Projektet har som mål att stärka AI-kompetensen i Blekinges små- och medelstora företag inom techsektorn.

De prioriterade projekten är:

Affärsutvecklingscheckar (Region Skåne), 39 999 999 kr

AI Lab Blekinge (Blue Science Park), 6 763 099 kr

Den prioriterade förstudien är:

Medtech Testbädd syd (Innovation Skåne AB), 744 000 kr

Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge

För att säkerställa det regionala inflytandet över de pengar som kommer från EU genom Regionalfonden och Socialfonden+ så har det i Sverige bildats så kallade strukturfondspartnerskap (SFP). Skåne och Blekinge bildar tillsammans ett av åtta strukturfondspartnerskap i Sverige.

Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinges uppgift är att tillsammans med förvaltande myndigheter, Tillväxtverket och ESF-rådet, besluta om vilka projekt som ska få finansiering inom de två regionala Skåne-Blekinge programmen för Europeiska Socialfonden+ (ESF+) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden). Programmen finansierar insatser som bidrar till tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge.

Kommande möjligheter

För den som är intresserad kommer det att finnas möjligheter att ansöka om medel från Socialfonden och Regionalfonden även framöver.

För information om kommande utlysningar, läs mer här.

Hittade du informationen du sökte?